Sposoby nauczania

Przy ustalaniu metodyki nauczania bardzo ważnym kryterium doboru skutecznej techniki jest wiek. To od niego w głównej mierze zależy sposób wykładania różnych zagadnień. W zupełnie inny sposób przebiega nauczanie dzieci i inne techniki stosowane są przy nauczaniu dorosłych. W młodzieńczych latach wiedza prezentowana jest w formie krótkich ale ciekawych opowiadań. Nauczyciele w opisowy sposób prezentują zjawiska i rzeczy pojawiające się w codziennym życiu. Stopniowo dąży się do zaktywizowania uczniów poprzez przeprowadzanie pogawędek. Tu rola nauczyciela sprowadza się do stawiania pytań w taki sposób, by zachęcić uczniów do samodzielnego myślenia i wyrażania swoich opinii i poglądów. W starszym wieku pogadanka zamienia się w dyskusję. Zdobywanie wykształcenia tą drogą wymaga specjalnego przygotowania uczestników rozmowy. Każdy odpowiednio wcześniej zapoznaje się z zadanym problemem, by podczas zajęć móc wyrazić swoje hipotezy wraz z ich potwierdzeniem. Na studiach opowiadania zmieniają się w wykłady. Podczas nich profesor w przystępnej formie prezentuje naukowe zagadnienia. Często podaje je w gotowej formie do zapamiętania. Warto w każdym czasie wyrabiać dobre nawyki w uczniach, by w przyszłości zminimalizować stres egzaminacyjny. Nabycie we wczesnym wieku umiejętności występowania przed grupą są doskonałą pomocą w trakcie egzaminów ustnych. Bardzo skuteczną techniką uczenia się jest eksperyment. Uczniowie w namacalny i wizualny sposób mogą poznawać mechanizmy działania różnych przedmiotów lub mogą obserwować różne reakcje chemiczne. Praktyka zawodowa także w namacalny sposób prezentuje wiedzę. Pobyt na praktykach jest swoistym sprawdzianem wcześniej nabytych umiejętności. Ponadto zdobywa się podczas jej odbywania nowe kompetencje. Trzeba zatem możliwie jak najciekawiej prezentować wiedzę. Tylko tak można zachęcić uczniów do dalszego jej zgłębiania i wczytywania się w bardziej szczegółowe informacje. Zaciekawienie uczniów daną branżą lub zagadnieniem jest w stanie wykształcić prawdziwych profesjonalistów i specjalistów. Wiedza musi być wykładana ciekawie i w przyswajalny sposób. Dlatego należy

Comments Closed

Comments for this post are now closed.