Jak efektywnie przekazać wiedzę?


Efektywne zdobywanie wiedzy w dużej mierze zależy od technik prezentacji danych tyczących się konkretnego zagadnienia. Tak więc bardzo wiele zależy od nauczyciela. Aby skutecznie nauczać dzieci i dorosłych dobry nauczyciel powinien stosować zróżnicowane techniki uczenia się. Najprostszą metodą przekazywania wiedzy jest opowiadania. To opisowa prezentacja danego przedmiotu lub zjawiska. Często stosowana jest wśród uczniów z najmłodszych klas. Kolejną dobrą metodą wykorzystywaną do nauczania dzieci jest pogadanka. W tym przypadku rola nauczyciela sprowadza się do zadawania wyczerpujących pytań. Odpowiedzi udzielane są przez samych uczniów mobilizując ich tym samym do aktywnego udziału w rozmowie. Nauczyciel dzięki temu poznaje stopień wiedzy i jest w stanie zaproponować inne techniki uczenia się. Na przykład może wzbogacić uczenie drogą opisową poprzez przygotowanie pokazu. Wówczas uczniowie nie tylko słyszą o konkretnych przedmiotach ale mają możliwość ich poznania drogą obrazową. Nieco bardziej rozbudowaną formą poznawczą jest przeprowadzanie eksperymentów. Zazwyczaj wykonuje się je na zajęciach z chemii lub innych przedmiotów zawodowych. Wzbudzenie w uczniach zaangażowania jest połową drogi do sukcesu. Wiedza jest dużo bardziej przyswajalna, gdy prezentowana jest w ciekawy sposób oraz gdy pobudza do aktywności. Dobrą formą przekazywanie wiedzy jest dyskusja. Polega ona na prowadzeniu rozmowy nauczyciela z uczniami na zadany temat. Swobodna dyskusja motywuje do nauki. Nikt nie chce wyjść przed klasą na osobę niedouczoną, dlatego wszyscy skrupulatnie przygotowują się do tego rodzaju zajęć. Warto zatem w każdy dostępny sposób motywować uczniów do nauki i do angażowania się w szkolnictwo. Dobrym sposobem jest zlecanie opracowywania zagadnień przez uczniów w formie referatów. Uczniowie mają za zadanie wyczerpująco opisać dane zagadnienie, by w określonym czasie zreferować swoje spostrzeżenia przed całą klasą. Oczywiście jest to doskonała forma nauczania dorosłych. Z pewnością nie znajdzie swojego zastosowania przy nauczaniu dzieci. Jednak w ich przypadku warto mobilizować uczniów do przygotowywania przedstawień i wyrabiania w nich umiejętności uczenia się długich kwestii na pamięć.

Previous Techniki przekazywania wiedzy
Next Jak zorganizować efektywne nauczanie dzieci?