Czy nauczanie dorosłych różni się od uczenia dzieci?

Wydawałoby się że zdobywanie wykształcenia w każdym przypadku polega na tym samym, czyli na zgłębianiu wiedzy. Jednak aby edukacja przynosiła dobre efekty musi być w trafny sposób przeprowadzona. Zatem nie w każdym wieku należy stosować te same techniki uczenia się. Przykładowo, wykład prowadzony w monotonny sposób i do tego z użyciem trudnych i fachowych terminów z pewnością nie przyjmie się wśród najmłodszych uczniów. W ich przypadku dobrą techniką jest opowiadanie. Polega ono na opisowym prezentowaniu różnych przedmiotów i zjawisk. Dzięki temu uczniowie zdobywają podstawową wiedzę. A jeśli dołączy się do tego prezentację i pokazy to z pewnością uzyska się widoczne efekty. Ciekawie wykładana wiedza pobudza szybkie uczenie się. Dlatego należy unikać monotonnie prowadzonych zajęć, a wszystko to co wydaje się być trudne należy wyłożyć uczniom w przyswajalnej formie. Na przykład warto przygotowywać eksperymenty zwłaszcza podczas zajęć z chemii. Wyłożenie w sposób wizualny różnych reakcji z pewnością zostanie zrozumiane i może nawet niejednych na tyle zaciekawić, że staną się w przyszłości chemikami. Nauczanie dorosłych wygląda nieco inaczej jak dzieci. W wyższym szkolnictwie stawia się na samodzielność. To dlatego studenci muszą niemal na każdych zajęciach przygotowywać referaty. Żeby je napisać muszą wybrać się do biblioteki i odnaleźć rzetelne źródła informacji. Pisząc referaty sami decydują jakie terminy powinny być wyjaśnione. Wszystko zależy od ich wyobraźni. Najczęściej takie referaty są streszczane w formie ustnej. Studenci na forum grupy muszą wcielić się w rolę nauczyciela i przeprowadzić zajęcia na obrany w referacie temat. To doskonała technika uczenia się. Nabycie tą metodą umiejętności występowania przed grupą łagodzi stres egzaminacyjny przed ustnym zdawaniem. Tak więc nauczanie w dużym stopniu zależy od wieku uczniów. Zupełnie inaczej przeprowadzane są lekcje dla najmłodszych i dla starszej młodzieży. Tak czy owak zajęcia muszą być prowadzone w ciekawy sposób. Najlepiej, gdy w jednym czasie łączą kilka form prezentacji danych. Warto łączyć techniki opisowe z doświadczalnymi lub wizualnymi.

Comments Closed

Comments for this post are now closed.