CERKIEW I UNICI W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ


CERKIEW I UNICI W CZASIE I WOJNY ŚWIAT.

Piotr I i Katarzyna II obojętni do unitów, po Powstaniu Listopadowym Unię zniesiono wyznawcy mieli wybrać między prawosł. Lub katolic. 1914-Rosjanie zajmują Galicję(austro-wegier) na terench Galicji Austria popierała Unię jako przeciwwagę dla tutejszych wpływów rosyjskich. Galickie prawoslawie to garstka podleglych Konstantynopol. Pod przewodnictw. egzarchy Antoniego Chrapowickiego, po zajęciu ziem przez Rosję zaczęło się jednoczenie unitów i prawosławn, na czele Zarządu Cerkiewnego dla ziem okupowanych stanął Jewłogij z Wołynia. Galiccy unici opierali się (biernie) aresztowano ich metropolitę A. Szeptyckiego-błąd! W 1915 Austria wyparła Rosjan z Galicji, i zaczęła karać zwolenników jednoczenia z prawosławiem. Unia-obrządek „zbyt polityczny” stąd problemy wyznawców. 1992 – resystucja Unii mimo sprzeciwu Cerkwii, po I wojnie Ukraina oddzieliła swoją Cerkiew od moskwy powstala Ukraińska Autokefaliczna ale w ’22 bolszewicy ja zniszczyli.. odnowiona w 1992.
EKONOMIKA CERKWII W ZSRR
NEP-wielkie podatki na Cerkiew, tzw. fin-inspektorzy robili wobec Cerkwii za komornikow, podatek dochodowy(podochodnyj nalog) przewyższał dochody duchownych, nazywano ich slużitielami kulta byli pozbawieni praw wyborczych, nie byli brani do wojska za to-50%podatku (podatek: 81% podat. dochod.+50% za zwolnienie ze slużby wojsk. +10% od wartości mieszkania +podatek za użytkowanie ziemi) wystepy chórów cerkiewnych uznano za artystyczne-podatek od honorarium. Dzieci duchownych odcięte od państwowej edukacji (przez to fikcyjne rozwody) 1937-spis ludności,ostatni raz w ZSRR pytano o wiarę w Boga ponad 50% potwierdziło (80% prawosławnych) od 1926 „ubyło” 18milionów ludzi-za „niepoprawne wyniki” spisu ludności rozstrzelano nadzorcę spisu…odtąd nagminne fałszerstwa. Od roku ’26 do ’37 z 30tyś czynnych cerkwii pozostało 200, „zaginęło” 40tyś kapłanów i 40tyś mnichów/mniszek. Stan z 1914: 117mln ludności, 48tyś świątyń, 50tyś kapłanów, 67 diecezji, 4akademie duchowne, 35tyś szkół początkowych-prawosł. Po spisie 1937 roku Związek Wojujących Bezbożników (5,6mln członków) zobowiązał się do likwidacji religii w ciągu 5lat. 7tyś świątyń uznano za zabytki i przekszt. w muzea, po ’37 zmniejszona tę liczbę do 1tyś, 1929-zmiana dnia wolnego z niedzieli na sobotę. W czasie wojny i po-liberalizacja, przywrócono 8seminariów, 2akademie duchowne-inwigilacja! Zabroniony propagandy religijnej (paragr. 58 KK) w końcu lat ’50 rocznie 300 seminarzyst przyjmowało święcenia. Wybuch religijności-rok 1946 w soborze św. Izaaka 400tyś przyjęło komunię, trudności z otwieraniem cerkwii w małych miejscowościach. III fala represji za Chruszczowa(schozofrenia? Toż to był liberał i odwilżowiec?)-obok zwolnień z łagrów i rehabilitacji (również duchownych) trwały represje wierzących, Chruszcz spodziewał się ze w 10 lat imię Boga zostanie zapomniane, a cerkiwe staną się eksponatami, on i jego zwolennicy chcieli przybrać twardszy niż stalinowski kurs wobec religii (:O) za Chruszczem stali młodzi z KC: Fursziewa, Pospielow, Szielepin, Adżubiej (dość niewyraźnie nazwiska) od ’53 do ’64 liczba chramów spadła z 13,5 tyś do 7,8 tyś, miedzy ’61 i ’63 za paragraf 58 osądzono (osadzono?może literówka?)1234 osoby. Podatki, konfiskaty, zakaz ewangelizacji (propagandy relig) dochodziło do dewastacji i profanacji świątyń miejsc kultu; wielu wiernych zeszło do podziemia powstawały katakumbowe klasztory, patriarchą był Aleksy I, kilkakrotnie chciał ustąpic ze stanowiska na znak protestu, społeczeństwo-obojętne, marazm, za Breżniewa totalny zastój, dysydenci-obojętni (poźniej Sołżenic i Maksimow wrócili do niej) I. 1965-rezolucja potępiająca „O niektórych faktach naruszeń sowieckich praw dotyczących wierzących” 15 XII 65 list otwarty 2 duchownych Gleba Jakunina i Nikołaja Eszlimona do do Prezydium Rady Najwyższ CCCP o tym, że za Chruszcz to partia rządziła Cerkwią-nie patriarcha, 1988-1000-lecie chrztu, Jubiliejnyj Sobor, liczne konferencje,uznanie prawosławia za fundament ros kult. Lata ’90-odrodzenie Cerkwii 2000-sobór jubileuszowy.

Previous Czytanie książek odchodzi w zapomnienie - czy powinniśmy się tym martwić?
Next Rozważania papieskie