Szkoła uczy i wychowuje


Wielu z nas podczas luźnych pogawędek przywołuje mniej lub bardziej istotne wydarzenia związane z latami nauki szkolnej. Wspomnienia dotyczą zarówno tych dobrych, jaki i złych momentów. Co do jednego jesteśmy zgodni; szkoła uczy i wychowuje.
Nauczyciel staje się swoistym mentorem, który pełni rolę przewodnika w zgłębianiu wiedzy przez ucznia, rozwijaniu swoich zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności. Tutaj, w tym miejscu, nasuwają się słowa z wiersza Adama Mickiewicz: „Ucz się, ucz. Bo nauka to potęgi klucz”. Nie sposób nie zgodzić się z tą jakże aktualną mądrością życiową.
Nauka daje szansę na lepsze jutro. Pozwala realizować wrodzone talenty oraz nabywać nowe. Nauczyciel powinien być przyjacielem, który wspiera w trudnych chwilach, motywuje do działania, chwali kiedy trzeba, ale i daje reprymendę, gdy ta się należy.
Lekcje to możliwość poszerzania relacji interpersonalnych, kooperacji miedzy młodymi ludźmi. Szkoła to samo życie, faza przygotowawcza do dorosłości. Lekcje powinny nie tylko uczyć, ale i bawić. Dobra atmosfera za którą w głównej mierze odpowiada nauczyciel, wpływa na efektywność przyswajania wiedzy. Nie każdy uczeń posiada multum zdolności. Jedni uczą się lepiej, inni gorzej. Człowiek stanowi unikat sam w sobie. Każdy na czymś się zna, ma inne zamiłowania. Szkoła powinna być miejscem realizacji własnych pasji, rozwijania ich tak, aby w przyszłości przyniosły obfity owoc.
Dlatego należy zdać sobie sprawę, jak znaczącą i doniosłą rolę odgrywa edukacja. Nauki nie wolno lekceważyć. Nawet, gdy nie idzie, gdy nudzi i męczy. Nigdy bowiem nie wiadomo, co ci się w życiu przyda.

Previous Internet jako pomoc podczas nauki
Next Nauka w szkole