Organizacje mające na celu ochrone kobiet


Kobiety stanowią olbrzymi odsetek ofiar przemocy domowej, mobbingu oraz są ofiarami znęcania się psychicznego. Coraz częściej słychać głosy skrzywdzonych kobiet, które nie boją się opowiedzieć swoje historie związane z przemocą oraz znęcaniem się na nich. Wielokrotnie są one również pod presją, gdyż ich oprawcy niejednokrotnie to ich przełożeni lu wysoko postawieni stróże prawa. Kobiety narażone są na szykany i prześladowianie przede wszystkim w krajach rozwijających się, ejdnak nękanie ma nierzadko miejsce w krajach wysoko roziniętych, co równie ciekawe – wśród osób wykształconych. Wiele mężczyzn, korzystając ze swojej pozycji społecznej stara się wykrozsytać kobiety podpierając się swoim domniemanym autorytetu. Na szczęście, kobiety szukać mogą pomocy w licznych organizacjach, które zajmują się ochroną praw, jak również domaganiem się odszkodowań dla swoich podopiecznych. Konieczne jest jednak zgłoszenie się do nich i opowiedzenie im o swoich probleamch – to główny problem, tłumaczą koordynatorki tego typu fundacji. Kobiety często boją się wyznać, co im się przydarzyło. problem ten ejst przede wszystkim w rodzinach, gdzie kobiety są bite i poniżane. Nierzadko, aby nie niszczyc one rodziny i aby nie odbierać ojca dzieciom, nie móiwą o swoich problemach – sprawa wychodzi na jaw dopiero w sytuacji, kiedy pobicie jest na tyle poważne, że należy udać się do lekarza czy do szpitala. W takich sytuacjach wkracza kurator lub prokuratura – zarówno pobita, jak i podejrzany sa przesłuchiwani. W organizackach działających na rzecz kobiet warto również pytać o możliwość znalezienia schronienia dla kobet bitych i poniżanych – w każdym średniej wielkości i dużym mieście istnieją osrodki, gdzie bite kobiety mogą liczyć na pomoc, wsparcie oraz ochronę. W takich ośrodkach zazwyczaj są one umieszczane w specjalnyc pokojach, gdzie codziennie są organizowane specjalne zajęcia psychologiczne a same kobiety mogą powoli wracać do normalnego życia, z daleka od swoich opraców.

Previous Gener
Next Szaman – intratne, lecz niebezpieczne stanowisko