Metody badań ekonomicznych


Wszystkie badania ekonomiczne oparte są na założeniu, iż ludzkie postępowanie jest racjonalne, dzięki czemu wyróżniamy następujące metody badań ekonomicznych.
Analiza pozytywna- polega na tym, że zjawiska ekonomiczne i prawa badamy bez dokonywania jakichkolwiek ocen i sądów bez względu na to czy wynik, który otrzymamy jest dla nas korzystny czy niekorzystny.
Analiza normatywna- polega na badaniu problemów w celu wydania bezstronnych orzeczeń. To analiza, która zawiera opinię wartościującą.
Analiza dedukcyjna- rozumowanie polegające na wyprowadzeniu z pewnych zdań ( prawdziwych przesłanek) wynikających z nich logicznego następstwa. Polega na przechodzeniu od ogółu do przypadków szczegółowych.
Analiza indukcyjna- wnioskowanie polegające na wyprowadzeniu wniosków ogólnych z przesłanek będących ich poszczególnymi przypadkami.
Metody badań ekonomicznych są bardzo przydatne w zrozumieniu obecnego rynku i dlatego każdy kto chce dziś zaistnieć na rynku powinien dokładnie przestudiować te metody.

Previous Zespół Hey – legenda polskiej muzyki rockowej!
Next Związek Radziecki