Metody aktywizujące pobudzają kreatywność uczniów.


Nauka ścisłych przedmiotów wcale nie musi być żmudna. Nauczyciel wykorzystując odpowiednie techniki nauczania skutecznie zamieni zwykłe lekcje fizyki w ciekawe laboratorium z doświadczeniami. Klasie podzielonej na kilka grup może rozdać zadania do wykonania. Wspólne, twórcze rozwiązywanie problemów uczy dialogu pomiędzy uczniami oraz przyswojona wiedza trwale zapada w pamięci. W porównaniu z tradycyjnymi metodami 45 minutowego wykładu formy aktywizujące przynoszą zdecydowanie lepsze owoce nauczania. Widoczne są one nie tylko w osiąganych wynikach. Obserwujemy je również w większej aktywności i chęci przejawianej przez uczniów do danego przedmiotu. Głównym zadaniem metod aktywizujących jest niekonwencjonalne nauczanie. Dzieli się je na:

– współpracy, uczą uczniów wspólnego działania, akceptacji różnic pomiędzy uczestnikami w grupie,
– twórcze rozwiązywanie problemów, w głównym stopniu pobudza kreatywność,
– hierarchizacji, uczy porządkowani wiadomości wykorzystując metody jak: piramida priorytetów czy też diamentowe uszeregowanie,
– dyskusyjne, uczą prowadzenia dialogu, poszanowania dla odmienności zdania innych osób, odbywa się w formie debaty,
– grupowe podejmowanie decyzji, uczą wyboru właściwej drogi biorąc pod uwagę opnie innych uczestników,
– planowania, rozwijają wyobraźnię, stanowią cenną wskazówkę jaką drogę wytyczyć, aby spełnić swoje marzenia, pozwalają stworzyć plan na przyszłość,
– przyspieszonego uczenia, bazuje na metodach szybkiego uczenia się, jak metody skojarzeń, mapa myśli.

Metody aktywizujące angażują do pracy całą klasę. Uczą pracy w zespole, negocjacji i integrują.

Previous Niemiecki
Next Matematyka