KOntynuacja postaw


Pontyfikat Benedykta XV oznacza dla historii idei kontynuację postaw i decyzji podjętych przez poprzednich papieży i wyraża konserwatywną tendencję zachowania ciągłości w Kościele w walce z modernizmem, liberalizmem i tendencjami protestanckimi. Niezmienna była doktryna i zasady prawa, wykluczono liberalne reformy liturgii i demokratyzację hierarchii. Kodyfikacja prawa umocniła zarząd sprawami Kościoła, a poparcie dla misji oparte było na tradycyjnej doktrynie o konieczności nawrócenia niekatolików do religii rzymskokatolickiej. W trudnych latach wojny i w okresie powojennym, podczas dość krótkiego pontyfikatu papież nie ogłaszał znacznej liczby dokumentów doktrynalnych, ale kontynuując zasady i potwierdzając decyzje swych poprzedników dał wyraz tej zasadniczej ciągłości, która charakteryzowała zarówno św. Piusa X, jak również poprzednich papieży zasiadających na tronie św. Piotra w burzliwych czasach u schyłku XIX i na początku XX wieku.
Podejmując liczne inicjatywy pokojowe i humanitarne Benedykt XV angażował się w sprawy świata, którego przedstawiciele nie chcieli docenić znaczenia papiestwa, ani naprawić szkód wyrządzonych Kościołowi w epoce laicyzacji życia politycznego (kwestia rzymska). Nie był to pontyfikat przejściowy, pomiędzy integryzmem a liberalizmem, ale czas spokojnej kontynuacji, w mniej burzliwej atmosferze doktrynalnej, niż na początku wieku. Moderniści nie mogli liczyć na rehabilitację, a niekatolicy na uznanie ich ekumenicznych tendencji, opierających się na zasadzie równości różnych wyznań. Nowa teologia musiała się poddać tradycji. Wszechstronnie wykształcony papież troszczył się o teologię, prawo i dyplomację, zdając sobie sprawę ze złożoności życia we współczesnym świecie. Wielu spraw nie zdążył już podjąć, ale pozostawił je swemu następcy. Kolejny pontyfikat będzie zaś jeszcze bardziej dobitnym nawiązaniem do tradycji, bo wspartym szeregiem oficjalnych wystąpień papieskich, dotyczących zarówno dziedziny doktrynalnej, jak i kwestii społecznych.

Previous Fala romantyzmu
Next Cerkiew na emigracji