Jak skutecznie uczyć dzieci i dorosłych?


Oczywiście metodyka nauczania zależy w znacznym stopniu od wieku uczniów. Nie w każdym przypadku osiągnie się widoczne efekty stosując metodykę poznawczą lub opisową. Do najbardziej znanych technik uczenia dzieci należy opowiadanie. Nauczyciel w opisowy sposób przedstawia konkretne przedmioty i zjawiska. Nauczanie dzieci powinno także odbywać się w drodze pogadanki. Tutaj rola nauczyciela sprowadza się do zadawania pytań, by odpowiednio nakierowując rozmowę przekazać jak najwięcej informacji na zadany temat. Tego typu metody nauczania można śmiało stosować na wyższym poziomie nauczania. Jednak w szkołach wyższych zdobywanie wiedzy odbywa się za pomocą wykładu. W tym przypadku profesor w formie opisowej prezentuje zagadnienia naukowe. Może to robić w formie konwencjonalnej, czyli bezpośrednio przekazywać gotowe treści do zapamiętania lub problemowej. W tym drugim przypadku wykład jest ilustracją jakiegoś problemu naukowego lub praktycznego. Konwersatoryjny wykład polega na przeplataniu fragmentów mówionych wykładu z wypowiedziami uczniów. Aby wiedza stała się łatwo przyswajalna warto zachęcać uczniów do aktywnego udziału w dyskusji. Oczywiście ta metoda stosowana jest w wyższym szkolnictwie, ponieważ wymaga specjalnego przygotowania uczniów. Skuteczną metodą nauczania jest praca z książką. Tu nie tylko pobudza się zmysł słuchu ale i zapamiętuje się treści wzrokowo. Można oczywiście zgłębiać wiedzę zapamiętując niezbędne treści lub robiąc notatki na konkretny temat. Pracę z książką można zlecić nawet najmłodszym dzieciom. Z tym że dzieci i dorośli będą korzystać z zupełnie innych lektur. Dobrą techniką nauczania jest wiedza praktyczna. Dobry nauczyciel powinien przygotować ciekawe eksperymenty, żeby jego uczniowie w wyniku doświadczeń mogli poznać mechanizmy działania różnych urządzeń. Najczęściej metodyka ta stosowana jest na zajęciach chemicznych. Tak więc należy odpowiednio dobierać sposoby nauczania kierując się w głównej mierze kryterium wieku. Czego innego należy uczyć najmłodszych i w zupełnie inny sposób niż dorosłych uczniów. Najważniejsze, żeby zajęcia były prowadzone w sposób interesujący i wyczerpujący temat.

Previous Podział metod nauczania
Next Techniki przekazywania wiedzy