Jak skutecznie uczyć dorosłych?


Nauczanie dorosłych w niewielkim stopniu różni się od nauczania dzieci. W młodzieńczych latach byliśmy przyzwyczajeni do opisowej formy prezentowania przedmiotów i zjawisk. Rola nauczyciela sprowadzała się do opowiadania i w niektórych momentach do przeprowadzania pogawędek. W czasie tych rozmów stawiane były pytania, z czasem rzucany był problem, który wspólnie z nauczycielem był rozwiązywany. Wszystko po to, by przyswoić jak największą ilość wiedzy w krótkim czasie. Jednak zdobywanie wykształcenia na wyższych uczelniach odchodzi od wykładania tematów a zmierza do zaangażowania uczniów w pozyskanie wiedzy. Najczęstszą metodą są referaty. Nauczyciel przydziela każdemu uczniowi, bądź grupie osób konkretny temat, który należy wyczerpująco opracować. W odpowiednim czasie zrobione referaty trzeba oddać prowadzącemu nauczycielowi i niejednokrotnie zreferować jego treść przed całą klasą. To doskonała forma mobilizowania uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Takie opracowywanie tematów na własną rękę wymusza zajrzenie do kilku książek lub innych źródeł wiedzy. Rola nauczyciela sprowadza się w tym przypadku do zadania tematu i ocenienia przygotowanego referatu. Zarówno tego napisanego, jak i tego wyłożonego ustnie przed grupą. Dzięki temu uczniowie wyrabiają w sobie umiejętność występowania przed innymi ludźmi. Z pewnością taka metodyka nauczania przygotowuje do ustnych egzaminów. Dobrze przygotowani uczniowie w łatwością pokonują stres egzaminacyjny. Wyrobiona przez lata umiejętność referowania pozwala im się skupić na tematach egzaminów a nie na pokonaniu strachu przed wystąpieniami publicznymi. Tak więc nauczanie dorosłych sprowadza się w głównej mierze do zmobilizowania uczniów do samodzielnego zgłębiania zagadnień. Przygotowuje do stawiania własnych hipotez i ich późniejszego potwierdzenia. Uczniowie wyrabiają w sobie nawyk poszukiwania informacji. Poprzez referaty mają wpływ na ciekawe i własne przedstawienie tematyki. Są tym samym zmobilizowani do działania. Dzięki temu wiedza w prosty sposób jest przyswajana. A to z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w zdobyciu upragnionego stanowiska pracy.

Previous Jak zorganizować efektywne nauczanie dzieci?
Next Jak ciekawie przekazywać wiedzę?