Jak nie języki obce to co?


Pośród wielu młodych ludzi można spotkać i takich, którzy nie lubią się uczyć i nie mają sprecyzowanych planów odnośnie przyszłości. Osoby te twierdzą, że niczego nie potrafią i nie mają żadnych zdolności ani talentów. Co więcej, wsłuchując się głębiej w ich tok rozumowania można odnieść wrażenie, że nie mają również żadnego pomysłu aby to zmienić. Tymczasem istnieje taka dziedzina nauki, w której każdy, zdolny czy nie może się zrealizować. To języki obce, na które nigdy nie jest za późno i których każdy może się uczyć. Wiadomo, że zdolniejsi szybciej osiągną zadowalające rezultaty i będą potrafili swobodnie konwersować. Słabszym nauka będzie sprawiała trudności ale i oni, choć z większym wysiłkiem są w stanie nauczyć się przynajmniej jednego języka. Ludzie na całym świecie, zwłaszcza żyjący w regionach, gdzie stykają się różne narodowości porozumiewają się ze sobą niezależnie od zdolności i poziomu IQ. Języki obce są zawsze na czasie i zawsze potrzebne. Jeśli nie znajomość angielskiego, niemieckiego lub francuskiego to co można wpisać w CV jako swój atut? Dlatego warto przezwyciężyć początkową niechęć i ewentualne późniejsze chwile załamania i zdobyć nowe umiejętności. Poświęcony czas na pewno zaprocentuje, a języki obce przydadzą się w życiu: w pracy, w podróżach i podczas poszukiwania informacji w internecie.

Previous Gumilov
Next Sumienie i odpowiedzialnośc