Cmentarz

Mielnica na stronach „Sołowieckiego wiestnika” łączyła przeszłość z teraźniejszością, na jednej szpalcie ukazywały się ocalałe wiersze zeka i współczesne utwory miejscowej młodej poetki Julii, wspomnienia ze SŁON-u i szkice z posiołka. Pracowała jak w transie…

Zaświaty

Na Sołowkach Wilk znalazł swoje miejsce, tu, na Cyplu Śledzia, czuje się u siebie. Kiedy wyjeżdża, czy to do Polski, czy po prostu udaje się bardziej na południe, ma wrażenie że „wynurza się ze światła…

Czynniki przestrzenne

Przejawiają się w regulowaniu form aktywności człowieka, lotto nastraja do podróży, czas, klimaty – zewnętrzne oblicze. Różnice rasowe nie upoważniają do wartościowania ras. Każda kultura to efekt realizowania się idei absolutnej. Zasługą Hegla – kultura…

Różne rodzaje obrzędów

Są zakorzenione w tradycji. Najczęściej określa się je przepisami, czynnościami oraz praktykami o znaczeniu symbolicznym. Obrzędy zazwyczaj towarzyszą jakiejś uroczystości, która ma charakter związany poniekąd z charakterem społeczności. Obrzędy można podzielić na świeckie oraz religijne. Jeśli chodzi…

Rodzaj państwowości

Już w pierwszych słowach Wilk informuje nas, z jakim rodzajem pisarstwa będziemy mieć do czynienia, lojalnie uprzedza, że krąg jego zainteresowań omija ludzkie skupiska i wyświechtane frazy, (…) unika miejsc zbiorowych kultów i masowej rozrywki,…

Osiemnaście lat

W 2001 roku otrzymał propozycje współpracy z „Rzeczpospolitą”, w dodatku której od ośmiu lat z sukcesem drukuje swoje teksty. Natomiast do Wołoki powrócił dopiero pięć lat po śmierci Giedroycia, poświęcając ją pamięci Redaktora. Książka ta…

Kręgi cywilizacyjne

Z końcem XX wieku wzmogło się zainteresowanie przedstawicieli wielu dziedzin wiedzy i myślicieli różnych opcji światopoglądowych możliwymi kierunkami rozwoju społecznego w nadchodzącym stuleciu. Pojawiło się wiele prac, kreślących trendy progresji społeczeństwa globalnego początku wieku XXI,…

Immanuel Kant

IMMANUEL KANT 1724 – 1804 „Co to jest oświecenie”, „Krytyka władzy sądzenia”, nazywany jest samotnikiem z Keniksbergu (Królewca), dokonał kopernikańskiego przewrotu w filozofii. Kwestia sensu działalności człowieka. Kultura istnieje w dwóch formach : kultura umiejętności,…

Rozdroże

Postanowił zostać, przyjrzeć się z bliska zachodzącym przemianom. Zaczął podróżować po rozpadającym się imperium radzieckim. Wtedy też, podczas licznych wojaży, pękły wszystkie ograniczenia, które dotąd krępowały Wilka: paradoksalnie w kraju łagrów i kołchozów odnalazł tę…

Powrót do Polski

Latem 1989 roku Wilk wyjechał do Berlina, skąd pisał korespondencje do „Młodej Polski” na kilka miesięcy przed upadkiem Muru. Tu spotkał Maszę Parsgen, zakochaną w Rosji córkę niemieckiego dziennikarza, wieloletniego korespondenta, jeszcze przed wojną pracującego…

Page 1 of 2

  • 1
  • 2