PRzestrzeń

Opisywana przez Wilka przestrzeń przybiera przeto w tym metafizycznym i metaforycznym aspekcie postać: labiryntu, lustra, kręgu i więzienia. Nie sposób oddzielić od siebie tych wcieleń, wszystkie one tkwią w osnowie sołowieckiej fabuły i są trwale…

O ascezie

Współczesnemu człowiekowi asceza kojarzy się z zamierzchłą przeszłością, z posępnymi postaciami o wydłużonych twarzach, surowymi w stosunku do siebie i innych, okładającymi się dyscypliną, noszącymi włosiennice; z ludźmi, którzy byli praktykami wyrzeczenia i pokuty. Tymczasem…

Podróż

Drugim aspektem podróży obecnym w pisarstwie Wilka jest podróż w głąb historii i w głąb samego siebie. Autor – narrator kładzie nacisk na wątki osobiste, własne przemyślenia i refleksje na temat literatury, kultury i historii.…

Pogląd na ludzi

Większość ludzi patrzy na Wyspy Sołowieckie wyłącznie z perspektywy łagru, dość naiwnie sądząc, iż mieszkańcami Archipelagu są głównie byli funkcjonariusze obozów i ich rodziny oraz byli więźniowie lub ich potomkowie, którzy po likwidacji łagru nie…

Cyganie

Cyganie [wyst. 1786 w teatrze Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach z muzyka Michała Kazimierza Ogińskiego, wyd. 87] zgodnie z sentymentalnymi konwencjami są to „dzieci natury”, żyjące swobodnie. Opera ta trafiła na scenę narodową w początkach XIX…

Mit szczęścia

Odnowa idei estetycznych: Oryginalność tych lat, kiedy kiełkują i nieraz dojrzewają przejęte przez następne lub przetworzone składniki przyszłego romantyzmu, polega głównie na odnowieniu się zachodnioeuropejskich zasad estetyki i na nowej wrażliwości filozoficznej. [ksiądz Du Bos…

Czy ksiądz jest potrzebny?

Ksiądz pełni posługę, jest godny zaufania, wierzący, pobożny i pomocny. Ale czy na pewno tacy są księdza. Oczywiście znajdziemy takich, którzy są wspaniałymi wierzącymi ludźmi pełnymi pokory i dobroci, ale niestety ilość tych przebiegłych lisów…

Teatr i dramat

Teatr staropolski uległ wyjałowieniu i dogasał powoli swoich dworskich, szkolnych i ludowych formach za panowania Augusta II choć sprowadzał on do Drezna i /Warszawy zespoły francuskie grające repertuar klasycystyczny i zbudował w stolicy Polski 7…

Reportaż

Reportaż można zatem określić, bez uszczerbku dla jego różnorodności gatunkowej, jedynie za pomocą metafory. Melchior Wańkowicz nazywał reportaż mozaiką złożoną z wielu kamyków, które należy ułożyć tak, by oddały obraz rzeczywistości, Ryszard Kapuściński natomiast określał…

Słowianie

Sarmatyzm to także styl życia, a więc moda, obyczajowość, sztuka użytkowa, kultura dnia codziennego. Właśnie tak rozumiany sarmatyzm okazał się najbardziej pociągający dla współczesnych. Szlachecki strój, żupany, kontusze, słynne pasy słuckie, broń, rzędy końskie, wyposażenie…

Page 1 of 4

  • 1
  • 2
  • 4