Jestem ateistą i co z tego?

Wiele osób mówi, jestem ateistą, nie wierzę w mogą. Pewni ludzie reagują na to stwierdzeniem: serio, wow, a inni raczej: jak to możliwe, gdzie rodzice popełnili błąd, wiara jest ważna. A ja powiem tak, jestem…

Stowarzyszenia religijne na świecie

Na całym świecie znajdziemy tysiące różnych kościołów wyznaniowych, sekt, jak również setki tysięcy stowarzyszeń religijnych. Każde stowarzyszenie ma inny cel działania i zrzesza inna grupę ludzi. Ponieważ Polska to kraj katolicki znajdziemy tutaj przede wszystkim…

Lokalna prasa jako nośnik reklamy

Skuteczna reklama nie musi mieć ogólnopolskiego zasięgu. Telewizyjna kampania nie musi być jedynym sposobem na pozyskanie wielu klientów. Najważniejsze dla każdego początkującego biznesmena jest przecież zyskanie uznania na terenie swej miejscowości. W takim przypadku doskonałym…

Filozofia kultury

JOHAN G. HERDER 1744 – 1803 „Myśli o filozofii dziejów”, Herder uważa się za twórcę historiozofii. Kultura jest rezultatem działalności rodzaju ludzkiego. Tworząc kulturę człowiek tworzy samego siebie. Człowiek zmienia się sam. Kultura nigdy nie…

Praca dla humanisty – nie załamuj rąk!

Nie jest już dzisiaj chyba dla nikogo żadną tajemnicą, iż studia humanistyczne nie zapewniają w żadnym wypadku prostej drogi do kariery zawodowej. Absolwenci takich właśnie kierunków miewają bardzo poważne problemy ze znalezieniem pracy odpowiadającej ich…

O sukcesach sekt na świecie

Sekty to stowarzyszenia religijne, które zrzeszają ludzi niekoniecznie pod kątem wyznania. Oczywiście z jednej strony zakłada się, że sekty mogą mieć powiązania z danymi wyznaniami, ale z drugiej strony istnieją też takie, które nie mają…

Doktryna nauczania

Nauczanie to było wspólną doktryną kolejnych papieży, aż do końca pontyfikatu Piusa XII (zm. 1958). Natomiast Jan XXIII uznał, że należy dowartościować świat niekatolicki, a Paweł VI ogłosił deklarację o wolności religijnej II Soboru Watykańskiego…

Byron

Narrator szuka bohatera i wybiera Don Juana, ponieważ jest zawsze modny [następuje długa wyliczanka bohaterów, których sława szybko przeminęła, gdyż nie zajęli się nimi poeci]. Byron mógłby zacząć opowieść in medias res – od jakiejś…

Page 1 of 6

  • 1
  • 2
  • 6