Zasadnicza niezgodność

Pozostając zewnętrznie, pozornie katolickim duchownym, ks. Alfred Loisy już w latach 80-tych XIX stulecia porzucił wiarę katolicką, a w r. 1906 w rozmowie z innym modernistą, ks. Albertem Houtinem powiedział, że od dwudziestu lat nie…

Liberalizm

Opinie o „liberalnym papieżu Leonie” nie wytrzymują krytyki opartej na materialne źródłowym. Fakty dowodzą jasno jakie było stanowisko papieża. Nie są to przecież jedyne przykłady i nietrudno podać kolejne. Do Syllabusa papież nawiązał także np.…

Teza relacji

Druga teza dotycząca relacji Kościoła i państwa w tradycyjnym nauczaniu, a więc nauka o związku państwa z Kościołem przeciwstawiała się liberalnej koncepcji rozdzielenia tych społeczności. Wedle teologów przedsoborowych nie wystarcza przyznać Kościołowi wewnętrznej wolności bez…

Dowód humanizmu

Poprzednik papieża Jana, Pius XII, przestrzegał raczej przed zagrożeniami wynikającymi z liberalizmu współczesnego świata dla człowieka, nie mówiąc ogólnie o „postępie gospodarczym i społecznym”, przywołując natomiast niebezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie środków masowego przekazu. Dla…

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Idea powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych powstała jeszcze w czasie II wojny światowej, podczas konferencji w Teheranie w 1943 r. Głównym pomysłodawcą idei był ówczesny prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt. Nazwę dla organizacji zaproponował premier Wielkiej…

Czym są Adwentyści Dnia Siódmego?

Jestem Adwentystą Dnia Siódmego, – jeśli katolik słyszy takie zdanie od razu myśli, na pewno to jakaś sekta. Większość wierzących osób jest, bowiem zapatrzona tylko w swoją wiarę i nie widzi innych, które istnieją obok…

Czy katolicyzm to jedyna słuszna wiara?

Wielu katolików uważa, że istnieje tylko jedna słuszna wiara. Nie jest to oczywiście odosobniony pogląd. Również wyznawcy islamu głoszą pogląd, że należy nawracać niewiernych i tylko wyznawanie wiary w Allacha może przynieść zbawieni. Jak dobrze…

Ultrasonografia

Badanie USG pozwala na uwidocznienie powiększonych węzłów chłonnych (węzły większe niż 10 mm są podejrzane o obecność przerzutów, ale o prawdziwości tego decyduje badanie histopatologiczne wyciętych węzłów) pozwala na ocenę obecności przerzutów do wątroby, ocenę…

Sens ascezy

Sens ascezy na przestrzeni wieków kwestionowano wielokrotnie, nieraz w dziejach chrześcijaństwa pojawiały się tendencje odrzucające trud i cierpienie jako drogę do osiągnięcia nowego życia. Zmartwychwstanie – tak, ale dlaczego przez krzyż? Już święty Piotr słysząc…

Ślub kościelny, cywilny, czy humanistyczny?

Wiele zakochany, którzy chcą sformalizować swój związek staje przed trudnym pytaniem, jaki rodzaj ślubu wybrać. Zdecydowana część Polaków decyduje się na ślub kościelny, ale tutaj ważna jest przede wszystkim wiara. Mamy też ślub cywilny i…

Page 1 of 4

  • 1
  • 2
  • 4