Droga wewnętrznego doskonalenia

Świątobliwy Jan Zatwornik, który spędził w pieczarze trzydzieści lat, po dość długim czasie poszukiwań zdołał poznać istotę ascezy, odkrył prawdziwą drogę do Boga. Raz wszedłszy na ścieżkę zbawienia już z niej nie zawrócił, lecz zanim…

Jak uczyć się szybko i skutecznie?

Czasy, w których dostęp do wiedzy i informacji był ograniczony, minęły bezpowrotnie. Dziś w sieci możemy znaleźć tyle danych, książek i faktów, że żaden umysł nie jest w stanie ich pomieścić. Problemem stało się nie…

Bohaterstwo

ako dramatopisarz umiał wykorzystać Wyspiański inspiracje i doświadczenia wielu poetyk teatralnych: realizmu, symbolizmu nastrojowego i neoromantycznego. Odnaleźć też można w jego twórczości elementy ekspresjonizmu (choćby w niezwykle nasyconych emocjami scenach Wyzwolenia), a także naturalizmu. Żadna…

Epikureizm

Twórcą tego kierunku myślenia jest Epikur z Samos (ok. 342-271). Rdzeniem jego koncepcji jest etyka. Epikur uważał bowiem, że pytanie o to jak żyć szczęśliwie i przyjemnie jest w życiu każdego najważniejsze. Celem życia człowieka…

Epoka zmian

Pontyfikat papieża Jana XXIII stanowi okres przełomowy we współczesnej historii Kościoła, początek nowej orientacji i istotny punkt odniesienia w badaniach podejmowanych przez historyków idei. Przełom ten zaznacza się nie tylko w dokonanych reformach, które były…

Kult

Liturgia palmariańska wywodzi się z przedsoborowej liturgii rzymskokatolickiej, ale została poddana dość daleko idącej reformie przez Grzegorza XVII. Różne zagadnienia doktrynalne dotyczące liturgii zostały określone na Soborze Palmariańskim. Przywódca wspólnoty odrzucił reformę liturgiczną wprowadzoną przez…

Zastój produkcji

Względny zastój produkcji w okresie rewolucji i cesarstwa: (pierdolę, nie rozumiem tego rozdziału). Dlaczego preromantyzm francuski, który wydawał się odważny i pełen rozpędu pod piórem Jana Jakuba, Diderota, niebawem na tak długo stanął w miejscu?…

Konserwatywny obserwator

Zdaniem konserwatywnych obserwatorów obrad soboru nacisk środków masowego przekazu i upublicznienie obrad umocniły „liberalną” mniejszość, która zyskawszy poparcie dwóch kolejnych papieży wprowadziła rewolucyjne zmiany do Kościoła rzymskiego pod hasłem reform duszpasterskich. Doprowadzić to miało –…

Jak napisać CV?

Życiorys zawodowy jest podstawowym dokumentem niezbędnym podczas poszukiwania pracy. Sporządza się go samodzielnie lub z pomocą doradcy zawodowego w pliku tekstowym. W nagłówku powinien zawierać dane osobowe kandydata – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.…

Inicjator zmian

Tradycyjna doktryna przewidywała możliwość dopuszczenia pewnego rodzaju tolerancji religijnej (tolerantia religiosa) w państwach o większości katolickiej, gdyż jak proponowała komisja kard. Ottavianiego: „w pewnych okolicznościach, można wymóc na władzy świeckiej sprawiedliwą tolerancję (…) aby, z…

Page 1 of 4

  • 1
  • 2
  • 4